Temporary committee : Temporary committee on Corona

In 2020 werd de wereld opgeschrikt door het coronavirus. Het virus verspreidde zich razendsnel, ook in Nederland. De coronacrisis heeft de gehele samenleving getroffen. Daarom is het belangrijk om te kijken naar de ervaringen uit, en de gebeurtenissen tijdens de coronacrisis. De Tweede Kamer is de voorbereidingen gestart voor een parlementaire enquête. De Kamer stelde vlak voor de zomer van 2022 de Tijdelijke commissie Corona in die een onderzoeksvoorstel voor de parlementaire enquête heeft uitgewerkt.