Chairman: Rog M.R.J. (CDA)

Vice Chairman: Bosman A. (VVD)

Contact

Registrar: dhr. M. Esmeijer,

Knowledge Coordinator: mw. E. Naborn

Deputy Registrar(s): dhr. E. Sjerp, mw. S. Kraaijenoord

EU-Specialist: dhr. P. Rook

Information Specialist: mw. W. van Zeijts

Committee assistants: mw. T. Ende-Knol, mw. M. Kraaijeveld

Phone number: +31(0)70 - 318 2041

E-mail: cie.szw@tweedekamer.nl

Name Sort ascending Sort descending First Name Sort ascending Sort descending Party Sort ascending Sort descending Residence Sort ascending Sort descending Age Sort ascending Sort descending Gender Sort ascending Sort descending Seniority Sort ascending Sort descending
Omtzigt, P.H. Pieter CDA Enschede 44 Male 5428 days
Dijk, J.J. van Jasper SP Utrecht 47 Male 4283 days
Bosman, A. André VVD Middelburg 53 Male 2988 days
Graaf, M. de Machiel PVV Den Haag 49 Male 2162 days
Heerma, P.E. Pieter CDA Purmerend 41 Male 2162 days
Kuzu, T. Tunahan DENK Rotterdam 37 Male 2162 days
Weyenberg, S.P.R.A. van Steven D66 Den Haag 45 Male 2162 days
Weyenberg S.P.R.A. van (D66)

Steven van Weyenberg

view personal page of this member
Linde, R.E. van der Roald VVD Rotterdam 49 Male 1945 days
Linde R.E. van der (VVD)

Roald van der Linde

view personal page of this member
Jong, L.W.E. de Léon PVV Den Haag 35 Male 1343 days
Nijkerken-de Haan, C.N.A. Chantal VVD Schinveld 44 Female 1240 days
Nijkerken-de Haan C.N.A. (VVD)

Chantal Nijkerken-de Haan

view personal page of this member
Bruins, E.E.W. Eppo CU Alphen aan den Rijn 48 Male 994 days
Brenk, C.M. van Corrie 50PLUS Utrecht 57 Female 517 days
Dijk, G.J. van Gijs PvdA Den Burg 37 Male 517 days
Hiddema, T.U. Theo FvD Maastricht 74 Male 517 days
Kent, B. van Bart SP Den Haag 34 Male 517 days
Kops, A. Alexander PVV Nijmegen 33 Male 517 days
Paternotte, J.M. Jan D66 Amsterdam 34 Male 517 days
Peters, W.P.H.J. René CDA Oss 43 Male 517 days
Raan, L. van Lammert PvdD Amsterdam 56 Male 517 days
Raemakers, R. Rens D66 Neer 27 Male 517 days
Wiersma, A.D. Dennis VVD Utrecht 32 Male 517 days
Haga, W.R. van Wybren VVD Haarlem 51 Male 295 days
Stoffer, C. Chris SGP Elspeet 43 Male 133 days
Smeulders, P.H.M. Paul GL 's-Hertogenbosch 31 Male 77 days
Renkema, W.J.T. Wim-Jan GL Meppel 50 Male 70 days

Substitutes

Name Sort ascending Sort descending First Name Sort ascending Sort descending Party Sort ascending Sort descending Residence Sort ascending Sort descending Age Sort ascending Sort descending Gender Sort ascending Sort descending Seniority Sort ascending Sort descending
Dijkstra, P.A. Pia D66 Utrecht 63 Female 2988 days
Bergkamp, V.A. Vera D66 Amsterdam 47 Female 2162 days
Bisschop, R. Roelof SGP Veenendaal 61 Male 2162 days
Rog, M.R.J. Michel CDA Haarlem 45 Male 2162 days
Segers, G.J.M. Gert-Jan CU Hoogland 49 Male 2162 days
Rooijen, M.J. van Martin 50PLUS Oegstgeest 76 Male 1541 days
Gerbrands, K. Karen PVV Den Haag 50 Female 1455 days
Hennis-Plasschaert, J.A. Jeanine VVD Nederhorst den Berg 45 Female 1389 days
Hennis-Plasschaert J.A. (VVD)

Jeanine Hennis-Plasschaert

view personal page of this member
Lange, L.A. de Leendert VVD Noordwijk 45 Male 1018 days
Wassenberg, F.P. Frank PvdD Geleen 52 Male 853 days
Azarkan, F. Farid DENK Culemborg 46 Male 517 days
Baudet, T.H.P. Thierry FvD Amsterdam 35 Male 517 days
Becker, B. Bente VVD Den Haag 33 Female 517 days
El Yassini, Z. Zohair VVD Utrecht 38 Male 517 days
Hul, K.A.E. van den Kirsten PvdA Den Haag 42 Female 517 days
Hul K.A.E. van den (PvdA)

Kirsten van den Hul

view personal page of this member
Kwint, J.P. Peter SP Amsterdam 33 Male 517 days
Mulder, E. Edgar PVV Zwolle 56 Male 517 days
Özdil, Z. Zihni GL Amsterdam 36 Male 517 days
Weerdenburg, V.D.D. van Danai PVV Amstelveen 42 Female 517 days
Weerdenburg V.D.D. van (PVV)

Danai van Weerdenburg

view personal page of this member
Westerveld, E.M. Lisa GL Nijmegen 36 Female 517 days
Geluk-Poortvliet, L.W.D. Lenny CDA Zeist 75 Female 295 days
Geluk-Poortvliet L.W.D. (CDA)

Lenny Geluk-Poortvliet

view personal page of this member
Laan-Geselschap, A.J.M. Antoinette VVD Rotterdam 53 Female 295 days
Laan-Geselschap A.J.M. (VVD)

Antoinette Laan-Geselschap

view personal page of this member
Slootweg, E.J. Evert Jan CDA Bennekom 49 Male 295 days
Sneller, J.C. Joost D66 Den Haag 36 Male 295 days
Vacancy, SP------