Interior

De commissie voor Binnenlandse Zaken houdt zich voornamelijk bezig met de onderwerpen waarvoor de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De onderwerpen lopen uiteen van democratie en bestuurlijke organisatie tot een integere en beter presterende overheid. Daarnaast behartigen de leden van de commissie ook vaak onderwerpen op het terrein van Algemene Zaken.