Defence

De commissie voor Defensie behandelt onderwerpen die gaan over het Defensiematerieel en -personeel, waaronder de deelname van Nederland aan vredesoperaties in het buitenland. De commissie voert over deze onderwerpen regelmatig overleg met de minister van Defensie. Als er andere commissies bij betrokken zijn, overlegt de commissie soms ook met andere bewindspersonen zoals de minister van Buitenlandse Zaken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij overleggen over uitzendingen van militairen en over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid.