Infrastructure and Water Management

In een druk land als Nederland moet hard gewerkt worden aan een goede bereikbaarheid en een schone, gezonde leefomgeving. In de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W) komen deze onderwerpen samen. De commissie overlegt regelmatig met de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Centrale vragen zijn: Hoe zorgen we voor een schone en gezonde omgeving waarin mensen kunnen leven? Hoe komen mensen en goederen over land, water en door de lucht snel, veilig en zo duurzaam mogelijk van A naar B? En wat moeten we doen om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen wateroverlast? De commissie hoort ook de stem van betrokkenen uit het veld door rondetafelgesprekken te houden en op werkbezoek te gaan.