Agriculture, Nature and Food Quality

Hoe wordt ons voedsel geproduceerd? Welke regels gebruiken we in de veeteelt en de visserij? Welke maatstaven hanteren we voor dierenwelzijn en gewasbeschermingsmiddelen? En welke rol speelt de Europese Unie daarbij? De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) behandelt alle onderwerpen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de minister van LNV. Daarnaast zijn er thema’s die het beleidsterrein van het ministerie overstijgen. Naast overleggen met ministers en staatssecretarissen spreken de commissieleden ook met deskundigen uit het werkveld tijdens gesprekken en hoorzittingen. De commissieleden zijn ook in het land te vinden. Regelmatig plannen zij werkbezoeken aan relevante instanties. Zo blijven de commissieleden goed op de hoogte van wat er speelt in de sector.