Education, Culture and Science

De commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is belast met de parlementaire controle op de geheime aspecten van het overheidsbeleid rond de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Lid van de commissie zijn de voorzitters van de vijf grootste fracties. De Kamer kan daarnaast op voordracht van de commissie besluiten de commissie uit te breiden met maximaal twee andere voorzitters van fracties. De commissie vergadert in beslotenheid omdat de door de verantwoordelijke bewindspersonen aan de commissie verstrekte inlichtingen geheim zijn. De commissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de Kamer. Dit verslag is openbaar.