Social Affairs and Employment

Inkomen is een belangrijke basis in het leven van mensen. Of u nu werk hebt, een uitkering of een pensioen. De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Tweede Kamer houdt zich met deze onderwerpen bezig. In deze commissie zitten woordvoerders van de verschillende fracties in de Kamer. Alle fracties hebben een eigen visie op thema’s als gezond en veilig werken, sociale zekerheid, salaris en kinderopvang. De commissieleden controleren samen de regering. Daarom gaat de commissie regelmatig in debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. De voorzitter van de commissie is Tunahan Kuzu (DENK). Hij geeft leiding aan de werkzaamheden van de commissie. Bijvoorbeeld door de commissievergaderingen voor te zitten en de commissie te vertegenwoordigen in binnen- en buitenland.