Name Sort ascending Sort descending First Name Sort ascending Sort descending Party Sort ascending Sort descending Residence Sort ascending Sort descending Age Sort ascending Sort descending Gender Sort ascending Sort descending Seniority Sort ascending Sort descending
Belhaj, S. Salima D66 Rotterdam 42 Female 1912 days
Bergkamp, V.A. Vera D66 Amsterdam 49 Female 3135 days
Boucke, R.M. Raoul D66 Rotterdam 45 Male 21 days
Boulakjar, F. Faissal D66 Teteringen 41 Male 21 days
Ginneken, L.M. van Lisa D66 Amsterdam 48 Female 21 days
Groot, T.C. de Tjeerd D66 Haarlem 53 Male 1489 days
Hagen, K.B. Kiki D66 Mijdrecht 34 Female 21 days
Hammelburg, A.R. Alexander D66 Amsterdam 39 Male 21 days
Hammelburg A.R. (D66)

Alexander Hammelburg

view personal page of this member
Jetten, R.A.A. Rob D66 Ubbergen 34 Male 1490 days
Jong, R.H. de Romke D66 Gorredijk 37 Male 21 days
Kaag, S.A.M. Sigrid D66 's-Gravenhage 59 Female 21 days
Kat, H. Hülya D66 Amsterdam 37 Female 21 days
Laan, J.M.P. van der Jeanet D66 Lisse 41 Female 21 days
Laan J.M.P. van der (D66)

Jeanet van der Laan

view personal page of this member
Meenen, P.H. van Paul D66 Leiden 65 Male 3135 days
Paternotte, J.M. Jan D66 Leiden 37 Male 1490 days
Paulusma, W. Wieke D66 Groningen 42 Female 6 days
Raemakers, R. Rens D66 Neer 30 Male 1378 days
Sjoerdsma, S.W. Sjoerd D66 's-Gravenhage 39 Male 3135 days
Sneller, J.C. Joost D66 's-Gravenhage 38 Male 1268 days
Vijlbrief, J.A. Hans D66 Woubrugge 57 Male 21 days
Werf, J.J. van der Hanneke D66 's-Gravenhage 36 Female 21 days
Werf J.J. van der (D66)

Hanneke van der Werf

view personal page of this member
Weyenberg, S.P.R.A. van Steven D66 's-Gravenhage 48 Male 3135 days
Weyenberg S.P.R.A. van (D66)

Steven van Weyenberg

view personal page of this member
Wuite, J. Jorien D66 Voorburg 56 Female 21 days