Name Sort ascending Sort descending First Name Sort ascending Sort descending Party Sort ascending Sort descending Residence Sort ascending Sort descending Age Sort ascending Sort descending Gender Sort ascending Sort descending Seniority Sort ascending Sort descending
Belhaj, S. Salima D66 Rotterdam 43 Female 2136 days
Bergkamp, V.A. Vera D66 Amsterdam 50 Female 3359 days
Beukering-Huijbregts, M.J.T.G. van Marijke D66 IJsselstein 49 Female 651 days
Beukering-Huijbregts M.J.T.G. van (D66)

Marijke van Beukering-Huijbregts

view personal page of this member
Boucke, R.M. Raoul D66 Rotterdam 46 Male 245 days
Boulakjar, F. Faissal D66 Teteringen 42 Male 245 days
Ginneken, L.M. van Lisa D66 Amsterdam 49 Female 245 days
Groot, T.C. de Tjeerd D66 Haarlem 53 Male 1713 days
Hagen, K.B. Kiki D66 Mijdrecht 34 Female 245 days
Hammelburg, A.R. Alexander D66 Amsterdam 39 Male 245 days
Hammelburg A.R. (D66)

Alexander Hammelburg

view personal page of this member
Jetten, R.A.A. Rob D66 Ubbergen 34 Male 1715 days
Jong, R.H. de Romke D66 Gorredijk 37 Male 245 days
Kaag, S.A.M. Sigrid D66 's-Gravenhage 60 Female 246 days
Kat, H. Hülya D66 Amsterdam 38 Female 245 days
Laan, J.M.P. van der Jeanet D66 Lisse 41 Female 245 days
Laan J.M.P. van der (D66)

Jeanet van der Laan

view personal page of this member
Meenen, P.H. van Paul D66 Leiden 65 Male 3359 days
Paternotte, J.M. Jan D66 Leiden 37 Male 1714 days
Paulusma, W. Wieke D66 Groningen 42 Female 230 days
Podt, A. Anne-Marijke D66 Utrecht 46 Female 85 days
Sahla, F. Fonda D66 's-Gravenhage 42 Female 35 days
Sjoerdsma, S.W. Sjoerd D66 's-Gravenhage 40 Male 3359 days
Sneller, J.C. Joost D66 's-Gravenhage 39 Male 1492 days
Vijlbrief, J.A. Hans D66 Woubrugge 58 Male 245 days
Werf, J.J. van der Hanneke D66 Voorburg 37 Female 245 days
Werf J.J. van der (D66)

Hanneke van der Werf

view personal page of this member
Wuite, J. Jorien D66 Voorburg 56 Female 245 days